Kontakt email: info@ebookfan.pl

 

Polityka prywatności

 

Poniżej znajdują się informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z obsługą strony internetowej oraz jej funkcji.

 

Kim jesteśmy?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Sklep ToTu Danuta Nowak, z siedzibą w Opolu, ul. Miła 10.

Kontakt: Napisz do nas mail na adres info@ebookfan.pl lub prześlij list na adres „Sklep ToTu Danuta Nowak, z siedzibą w Opolu, ul. Miła 10, z dopiskiem: “Dane osobowe”.

 

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je podczas przesyłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji o przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy je w celu zapewnienia funkcjonowania naszego serwisu.

 

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy je w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies)

 • numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem

 • informacje o urządzeniach, z których korzystasz, wchodząc na naszą witrynę, w tym o jej ustawieniach (np. przeglądarka internetowa czy rozdzielczość ekranu)

 • historia Twojej komunikacji z naszą firmą

 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji z nami

 

Czym są pliki cookies?

 

Są to pliki tekstowe stosowane w  Internecie, przechowywane na Twoich urządzeniach. Z pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz samodzielnie dostosować sposób obsługi plików cookies (poprzez akceptację lub odmowę plików cookies).

Zablokowanie plików cookies może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w naszym serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

W jakich celach wykorzystujemy pliki cookies ?

 • pokazywanie treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści,

 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem botów lub programów komputerowych służących do automatycznego analizowania zawartości strony www),

 • statystyki – budowanie anonimowych statystyk osób odwiedzających nasz serwis.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych zależy od celu przetwarzania.

 • dane przesłane do nas poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – przesłanie do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy jest dla nas wyraźnym sygnałem do działania potwierdzającego chęć przetwarzania Twoich danych w wyżej wymienionych celach;

 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony www, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy je tak długo, jak będzie to konieczne w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, ale nie dłużej niż 5 lat od daty ich zebrania.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom jedynie gdy jest to niezbędne, w celu zapewnienia funkcjonowania naszego serwisu. Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom tzn. : firmom świadczącym dla nas usługi informatyczne, które zapewniają nam oprogramowanie oraz inne potrzebne usługi do prowadzenia serwisu.

Naszym partnerom przekazujemy tylko takie dane, które są niezbędne.

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Przetwarzamy je zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Kierujemy się następującymi zasadami przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

- Zasada adekwatności Przetwarzamy tylko takie dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania,

- Zasada transparentności Ważne, abyś miał pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi. Niniejsza polityka prywatności, zawierająca niezbędne informacje o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej tego wyrazem.

- Zasada prawidłowości: Dążymy do tego, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli zauważysz, że  Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem info@ebookfan.pl

- Zasada integralności i poufności Stosujemy konieczne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je aktualizujemy, dostosowując je do zmieniającego się otoczenia i postępu technologicznego.

- Zasada rozliczalności W razie Twojego pytania o Twoje dane, chcemy rozliczyć się z każdego naszego działania na tych danych osobowych, tak abyś otrzymał pełną i rzetelną informację jakie działania podjęliśmy na Twoich danych.

 

Jakie zgody zbieramy?

 

Jeżeli już wyraziłeś zgodę, to masz prawo w każdej chwili ją wycofać kontaktując się mailowo na adres info@ebookfan.pl, lub listownie na Sklep ToTu Danuta Nowak 45-825 Opole ul. Miła 10 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć jakiś czas, zanim zgłoszenie trafi do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują, jednak nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania danych, którego wcześniej dokonano na podstawie Twojej zgody.

 

Jakie masz prawa?

 

Masz prawo ochrony danych osobowych, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Jeśli nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie bezpłatne i  łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują następujące treści:

- Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych Oznacza to, że możesz poprosić o wyeksportowanie z naszych baz danych informacji o Tobie i przesłali je na wskazany przez Ciebie adres, w dogodnym formacie.

- Prawo do poprawiania Twoich danych Jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich korektę. W powyższym przypadku, możemy zgodnie z prawem, poprosić Cię o przedstawienie odpowiedniego dokumentu w celu potwierdzenia zmiany danych.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Masz również prawo zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania danych, jeśli uznasz, że przetwarzamy je w zbyt szerokim zakresie. Jeżeli Twoje żądanie nie będzie łamało prawnych wymagań nakładanych na nas przez obowiązujące prawo, lub jeśli nie będzie to konieczne dla realizacji naszej umowy, pozytywnie rozpatrzymy Twoje żądanie.

- Prawo do żądania usunięcia danych To Twoje prawo do usunięcia z naszych systemów baz oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Nie będziemy mogli tego dokonać, jeżeli na podstawie prawa będziemy mieć obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). Jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie oraz najszybciej jak to możliwe.

- Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w ciągu wszystkich naszych kontaktów oraz całej współpracy do osobnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Aby tego dokonać skontaktuj się się z nami poprzez kontakt z nami pod adresem info@ebookfan.pl lub na adres Sklep ToTu Danuta Nowak 45-825 Opole ul. Miła 10, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli uznasz, że  naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru ( jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Aby tego dokonać powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, które działanie naruszyły Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

Prawo do sprzeciwu

 

Masz także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Składasz je wtedy, gdy uznasz, że nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe. Będziemy je dalej przetwarzali dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale nie zgłoszonego sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres info@ebookfan.pl lub na adres Sklep ToTu Danuta Nowak 45-825 Opole ul. Miła 10, z dopiskiem „Dane osobowe”.